Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

  GİRESUN ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ADM)

  10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63 Numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  kapsamında adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığının gözetim ve denetiminde 2018 yılında 7 adliyede pilot uygulamalara başlanmış ve sonrasında müdürlükler kurulmaya başlanmıştır.        

  Giresun Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 27.04.2020 tarihinden itibaren Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı gözetimi ve denetiminde hizmet vermektedir. Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Adli Yardım Hizmetleri Bürosu olmak üzere 5 ana birimden oluşmakta; müdürlüğümüzde 1 Müdür (Pedagog), 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Psikolog, 1 Pedagog, 1 Zabıt Katibi görev yapmaktadır.

  Müdürlüğümüz; adli süreçte mağdurların, tanıkların ve diğer vatandaşlarımızın adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yürütmekte; suç mağduru ve tanıkların, çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade ve beyan işlemleri sırasında kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek alabilmelerine olanak tanımakla adliyelerde aktif bir misyon üstlenmektedir.

  Adli Destek Çeşitleri ve Aşamaları
   
  Bilgilendirme ve Yönlendirme 

  Mağdurlar, adli süreç ve aşamaları, sahip oldukları haklar, kendilerine sunulan hizmetler ile başvurabilecekleri kurum veya kuruluşlar konusunda görevli personel tarafından bilgilendirilir. Gereken hallerde mağdura eşlik edilir. 

  Yapılan ön değerlendirme neticesinde adli süreçte daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirilen mağdurlar hakkında uzmanlar tarafından bireysel değerlendirme yapılır ve psiko-sosyal destek süreci başlatılabilir. 

  Psiko – Sosyal Destek /İfade Alma Süreçlerinde Uzman Desteği

  Mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, içinde bulunduğu ortam, süreç ve ilgili kişiler hakkında bilgi verilir. Uzmanlar tarafından adli süreç boyunca mağdura eşlik edilebilir.

  Adli Görüşme Odaları (AGO)

  Kaygı düzeyi yüksek görülen suç mağdurlarının ifade ve beyan işlemleri sanıkla yüz yüze gelmeden özel olarak hazırlanan Adli Görüşme Odalarında (AGO) uzmanlar eşliğinde alınabilir. Bu sayede kaygı düzeyleri düşürülen mağdurların, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlanır. 

  Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporları (SİR) 

  Adliyede beyanına başvurulacak mağdur ve tanık çocuk ifadeleri adli merciler tarafından uygun görülür ise adli görüşme odalarında alınabilir. Adliyede çocuk ifadelerinin alınması sürecine eşlik edilebilir. 

  Çocuklarla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak iletişim kurulur. Çocuklarla ve ebeveynleri ile görüşmeler yapılır.

  Gerekli görülmesi halinde sosyal ortam incelemesi de yapılarak çocuğu suça iten nedenler, yeniden suça yönelmesinin önlenebilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek hazırlanan sosyal inceleme raporlarında çocuklar hakkında alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına işaret edilebilir. 

  Boşanma ve Velayete İlişkin Davalarda (SİR)
   
  Yine uzmanlar tarafından aile mahkemelerinde görülen boşanma ve velayete ilişkin davalarda taraflar ve ilgili kişiler ile görüşülüp, gerekli görülmesi halinde sosyal ortam (ev) incelemesi de yapılarak, sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanır. 
   
  Bu raporlarda özellikle velayetleri istenilen çocukların görüşleri de yansıtılarak velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin mahkemelere öneri ve değerlendirmelerde bulunulur. Ayrıca yapılan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkılarak ebeveynlere ve/veya çocuklara yönelik aile/ boşanma ve/veya ebeveynlik danışmanlıkları önerilebilir. 
   
  Adli Yardım Başvuruları 
   
  Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan adli yardım başvuru formu, e-devlet / UYAP vatandaş portal yanında fiziki olarak müdürlüklerimizden de temin edilebilir. Adli yardım konusunda bilgilendirmeler yapılır. 

  Çocuk Teslim İşlemleri 
   
  5.Yargı paketi ile yapılan düzenlemeler sonrasında çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde yerine getirilmesi öngörülmektedir.

  Bu aşamada çocuk teslimine ilişkin talepler ÜCRETSİZ şekilde İcra Müdürlüklerince yapılacaktır.

  2022 yılı sonuna kadar çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenecek / oluşturulacak uygun çocuk teslim mekanlarında tamamen Müdürlüğümüz koordinesinde yerine getirilmesi öngörülmektedir.
   
  Sosyal İnceleme Raporu İçin Nasıl Randevu Alabilirsiniz?

  Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkeme tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünden talepte bulunulduktan sonra, görevlendirilen uzman tarafından taraflara ulaşılabilir veya Giresun Adliyesinin  (0454) 215 76 00-01-02 nolu telefon aranarak 1158 dahili numarasını tuşlayarak Müdürlüğe bağlanarak randevu talep edilebilir.
   
  Uzmandan randevu tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinde Giresun Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde hazır bulunmanız gerekmektedir.
   
   
  Müdürlüğün Adresi:

  Giresun Adliyesi Çıtlakkale Mah. 26 Evler Mevkii Atatürk Bulvarı Merkez/GİRESUN
   
  Müdürlük Telefon :

  (0454) 215 76 00-01-02 (Dahili:1158)
   
   
  ADM ve AGO Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız.
  AGO Kullanım İnfografisi İçin Tıklayınız. 
  Adli Yardım Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

   

  Adres

  Giresun Adliyesi Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:117 D Blok Merkez/GİRESUN

  Telefon

  0454 2157600 / 01 - 02

  Faks: 0454 2157608

  E-Posta

  giresuncbsisaretadalet.gov.tr